Jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 roku?

Najczęściej nurtującym nas pytaniem przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, jest to w jakiej formie powinniśmy rozliczać się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego. Zwłaszcza, gdy jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian, które wejdą w życie wraz z nowym rokiem. O “Polskim Ładzie” więcej możecie przeczytać tutaj. Zakładane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność jako osoby fizyczne. Wszystko za sprawą braku możliwości odliczania od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. Dodatkowo zostanie zlikwidowana ryczałtowa składka zdrowotna, która będzie liczona proporcjonalnie do uzyskanego dochodu. Zatem opodatkowanie dochodu będzie większe o stawkę składki zdrowotnej, która w projekcie ustawy stanowi 9% dla zasad ogólnych i 4,9% dla podatku liniowego. Ustawodawca przewidział cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: 

 • zasady ogólne – skala podatkowa;
 • wg. jednolitej stawki – podatek liniowy;
 • karta podatkowa (likwidacja w 2022 roku);
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Każda z powyższych form ma swoje wady i zalety, co oznacza, że wybór konkretnej powinien zostać poprzedzony dokładną analizą oraz indywidualnym podejściem. To jaką formę opodatkowania wybierzemy, zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wysokości prognozowanych przychodów jak i ponoszonych  kosztów. Właściwy wybór opodatkowania dochodu pozwoli zaoszczędzić Ci twoje środki. Dlatego upewnij się, że decyzja, którą masz zamiar podjąć jest tą najlepszą!

Zasady ogólne

To nic innego jak skala podatkowa uregulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1128). Jest podstawową formą opodatkowania w Polsce. W przypadku braku wyboru innej formy, dochody osiągane przez podatnika będą podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych. Przy wyborze zasad ogólnych, podatnicy mogą odejmować ponoszone koszty od przychodów w ramach prowadzonej działalności, a podstawę opodatkowania stanowi różnica pomiędzy nimi, czyli dochód.

W tej formie opodatkowania przewidziane są dwie stawki: 17% – w przypadku, gdy dochody nie przekroczą pierwszego progu 120 000 zł, a w sytuacji nadwyżki ponad tę kwotę stawka wynosi 32%. Warto podkreślić, co często jest błędnie rozumowane, że tylko nadwyżka powyżej pierwszego progu jest opodatkowana wyższą stawką, a nie całość dochodu po jego przekroczeniu. Dodatkowo na zasadach ogólnych podatnik może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, co jest korzystne w przypadku dużej dysproporcji dochodów pomiędzy małżonkami, gdyż podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów małżonków dzielona na pół. Na zasadach ogólnych podatnik ma możliwość rozliczać ulgi podatkowe, które nie są przewidziane dla podatku liniowego (np. ulga na dziecko). 

Istotnym czynnikiem, który wymiernie wpłynie na wysokość podatku opłacanego w tej formie – są koszty. Podatnicy, którzy ponoszą stosunkowo wysokie koszty związane z działalnością gospodarczą, i w konsekwencji pomniejszają swój dochód, który mieści się w granicach pierwszego progu, powinni zastanowić się właśnie nad tym opodatkowaniem.

Podatek liniowy

Jest kolejną formą opodatkowania w Polsce. W tym przypadku stawka opodatkowania zawsze wynosi 19%, bez względu na faktyczną wysokość uzyskanych dochodów firmy. W przypadku tej formy jak i poprzedniej, opodatkowaniu podlegają dochody podatnika, a Ich wysokość jest ustalana poprzez odjęcie kosztów od uzyskiwanych przychodów.

Forma rozliczenia wg. jednolitej stawki podatkowej jest szczególnie opłacalna dla podatników uzyskujących wysokie dochody z prowadzonej działalności. Stawka opodatkowania będzie zawsze taka sama, bez względu na to jak wysoki dochód uzyska podatnik. Warto też dodać, że dochody opodatkowanie na stawce liniowej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi z innych źródeł na skali podatkowej, co również może mieć wymierne korzyści w rozliczeniu łącznych dochodów w ujęciu rocznym.

Minusem natomiast jest to, że tracimy prawo do odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, która w 2022 roku wynosić będzie 5 100 zł. Wynika to z tego, że kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 000 zł.  Nie możemy również korzystać z niektórych ulg podatkowych (np. ulgi na dziecko), oraz nie możemy rozliczać się wraz z współmałżonkiem. Ta forma opodatkowania jest skierowana do osób, których dochód znacznie przekracza pierwszy próg podatkowy przy skali podatkowej.

Karta podatkowa

Jest to forma opodatkowania, która ma zniknąć wraz z nadejściem nowego roku. Podatnicy, którzy obecnie w roku 2021 rozliczają się na karcie podatkowej, będą mieli możliwość rozliczać swój dochód do końca 2023 roku. Natomiast pozostali podatnicy, od nowego roku nie będą mogli rozliczać już się w tej formie. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to w dalszym ciągu projekt ustawy, który finalnie może ulec zmianie.

Karta podatkowa stanowi rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego. W tym przypadku wysokość podatku (kwotowo) ustalana jest na podstawie danych takich jak: rodzaj wykonywanej działalności, ilości pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowości, której prowadzona jest działalność. Przykładem działalności na karcie są np. przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, pielęgniarki) lub osoby prowadzące działalność o charakterze usługowym (fryzjer, kosmetyczka).  Katalog zawierający wszystkie rodzaje działalności, mogące być opodatkowane kartą podatkową, zostały określone art. 23 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o ryczałcie.

Zaletą karty podatkowej jest znikoma ilość  obowiązków dokumentacyjnych, a przede wszystkim stała kwota podatku bez względu na wysokość przychodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Stanowi formę zryczałtowanego podatku dochodowego uregulowanego w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1905 z późn. zm.). W ryczałcie, opodatkowaniu podlega uzyskany przychód, więc w tej sytuacji nie odliczymy kosztów od przychodów. Natomiast tak jak w przypadku pozostałych form opodatkowania, możemy odliczyć składki społeczne. W ryczałcie nie mamy również możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem. Opcja ta, jest skierowana do osób, które mogą skorzystać z niższej stawki podatkowej, i nie generują wysokich kosztów w firmie.

Nie wszyscy podatnicy jednak mają prawo skorzystać z tej formy opodatkowania. Istnieje wiele warunków, które trzeba spełnić, aby móc opodatkować się na zasadach ryczałtu. Dlatego przed wyborem opodatkowania skontaktuj się z nami.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wyróżniamy kilka stawek podatku:

 • 2% (np. sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych);
 • 3% (np. działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% lub działalność usługowa w zakresie handlu)
 • 5,5% (np. działalność wytwórcza, roboty budowlane);
 • 8,5% (np. świadczenie usług najmu, dzierżawy oraz pozostałych usług);
 • 10% (np. świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości);
 • 15% (np. pośrednictwo w sprzedaży hurtowej);
 • 17% (wykonywanie wolnego zawodu).

Warunkiem do skorzystania z ryczałtu jest to, aby dochód z poprzedniego roku kalendarzowego osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczył 2 000 000 euro. Szczegółowy katalog usług wraz stawkami podatkowymi można podejrzeć w art. 12 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o ryczałcie.  Jako, że w ryczałcie mamy do opodatkowania tylko przychód, a w nowym ładzie składka zdrowotna jest liczona od dochodu, w projekcie jest pomysł, aby od ustalonego przychodu składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 1/3 stawki ryczałtu, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów. Kolejnym pomysłem jest to, aby stworzyć trzy progi przychodowe do 60 tyś, do 300 tyś. i ponad 300 tyś. zł. Na podstawie tych progów zostanie ustalona wysokość składki zdrowotnej, jaką przedsiębiorca będzie zobowiązany uiszczać przez cały rok kalendarzowy, tak jak jest to obecnie. Więcej o zmianach tutaj.