Zwrot VAT
z zagranicy

Zwrot zagranicznego podatku VAT

Przedsiębiorcy, którzy podróżują do innych krajów Unii Europejskiej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, mogą mieć prawo do skorzystania z procedury VAT-REF, czyli ubiegania się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą:

 • opłaty za przejazdy autostradami,
 • zakup paliwa,
 • opłaty parkingowe,
 • serwis samochodowy,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • zakup wyposażenia firmy.

Zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF

Warunki jakie trzeba spełnić to:

 • być zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w Polsce,
 • nie można posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • dokonywać sprzedaży mieszanej lub sprzedaży opodatkowanej w Polsce, 
 • wydatki muszą być związane z działalnością gospodarczą
 • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (z pewnymi wyjątkami w stosunku do usług transportowych oraz dostaw towarów i usług, w których obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia”),

Aby uzyskać zwrot podatku VAT z innego kraju Unii Europejskiej należy mieć potwierdzenie zakupu wykazane w sposób prawidłowo wystawionej faktury, rachunku lub paragonu.