Usługi doradcze

Usługi doradcze

Jaki kierunek rozwoju byłby najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa? Jak wcielić w życie nowy projekt biznesowy? A może zastanawiasz się, jak przyczynić się do poprawy efektywności Twojej firmy lub jak zapewnić jej stabilny rozwój? Postaramy się  wybrać optymalną drogę. Wskażemy rozwiązania, które rozwiążą dzisiejsze problemy biznesowe i pozwolą sprostać wyzwaniom w funkcjonowaniu na rynku w przyszłości.

W ramach doradztwa oferujemy przedsiębiorcom następujące usługi:

  • zakładanie i przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji spółek
  • przekształcanie spółek
  • przygotowywanie profesjonalnych biznesplanów i analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
  • wycena przedsiębiorstw
  • wdrażanie w życie nowych projektów biznesowych
  • opracowanie optymalnych rozwiązań podatkowych i form prowadzenia działalności gospodarczej
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw